Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Game scores

Your Score
 
Rate this game
349 people 83% Full list
86% 37

Είδη και περιγραφές

RPG
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική 1ου προσώπου
3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Post-apocalypse
Science fiction
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In