Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία128

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Bandai Namco Entertainment Europe [κοινή] Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Bandai Namco Games Europe [κοινή, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2015] Bandai Namco Games Europe S.A.S. [εταιρική, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2015] Namco Bandai Games Europe [κοινή, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2014] Namco Bandai Games Europe S.A.S. [εταιρική, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2014]
Κατάσταση Ενεργή από 2005 [>16 έτη]
Χώρες λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία] Europe
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 69%
10 most recent games 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
72 26%
44 16%
34 12%
29 11%
20 7%
16 6%
14 5%
13 5%
5 2%
4 1%
4 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In