Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία150

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Focus Entertainment [κοινή] Focus Home Interactive SA [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Focus Home Interactive [κοινή, ισχύει μέχρι 6 Σεπτεμβρίου 2021]
Κατάσταση Ενεργή από 1996 [>25 έτη]
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 71%
10 most recent games 68%
Over last year (1 game) 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
137 34%
64 16%
61 15%
23 6%
22 5%
19 5%
18 4%
17 4%
17 4%
6 1%
5 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In