Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία110

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Nacon [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Bigben Interactive S.A. [εταιρική, ισχύει μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2020] Bigben Interactive [κοινή, ισχύει μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2020]
Κατάσταση Ενεργή από 17 Φεβρουαρίου 1981 [>41 έτη]
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη
Επίσημη
όλες οι ιστοσελίδες (5) ▾

Company rating 61%

Average games rating over time
All-time 61%
3 most recent games 58%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
79 22%
59 17%
58 16%
35 10%
32 9%
32 9%
13 4%
12 3%
9 3%
7 2%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In