Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία745

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα SoftClub [κοινή] СофтКлаб [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα 1C-SoftClub [κοινή, ισχύει μέχρι 22 Αυγούστου 2014] 1С-СофтКлаб [κοινή, ισχύει μέχρι 22 Αυγούστου 2014] SoftClub [κοινή, ισχύει μέχρι 24 Φεβρουαρίου 2009] СофтКлаб [κοινή, ισχύει μέχρι 24 Φεβρουαρίου 2009]
Κατάσταση Ενεργή από 1994 [>26 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ρωσία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official VK group
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 75%
10 most recent games 70%
Over last year (4 games) 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
455 35%
244 19%
160 12%
160 12%
154 12%
30 2%
26 2%
25 2%
19 1%
17 1%
7 <1%
5 <1%
4 <1%
3 <1%
1 <1%
Sign In