Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία62

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Spike Chunsoft [κοινή] Spike Chunsoft Co., Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 1 Απριλίου 2012 [>10 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 76%
10 most recent games 71%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
30 22%
30 22%
17 12%
14 10%
9 6%
9 6%
7 5%
6 4%
5 4%
4 3%
3 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In