Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία171

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Deep Silver [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από 2002 [>17 έτη]
Χώρες λειτουργίας Γερμανία [κεντρικά γραφεία] Ηνωμένο Βασίλειο Αυστρία
όλες οι χώρες (6) ▾
Τσεχία Γαλλία Ιταλία
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη
Επίσημη
Επίσημη

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
3 most recent games 66%
10 most recent games 64%
Over last year (1 game) 57%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
126 34%
54 14%
42 11%
36 10%
36 10%
14 4%
13 3%
13 3%
8 2%
6 2%
6 2%
5 1%
5 1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In