Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία153

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Deep Silver [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από 2002 [>16 έτη]
Χώρες λειτουργίας Γερμανία [κεντρικά γραφεία] Ηνωμένο Βασίλειο Αυστρία
όλες οι χώρες (6) ▾
Τσεχία Γαλλία Ιταλία
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη
Επίσημη
Επίσημη

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
3 most recent games 72%
10 most recent games 65%
Over last year (2 games) 71%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
114 35%
41 13%
36 11%
36 11%
33 10%
14 4%
13 4%
13 4%
6 2%
6 2%
4 1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In