Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Προγραμματιστής Armor Project Bird Studio
Εκδότης Square Enix
Επιπλέον ανάπτυξη Tecmo Koei
Αναμένεται 20 Δεκεμβρίου 2018

Είδη και περιγραφές

Εικονικός κόσμος
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Fantasy
Στυλ Ιαπωνικό
Type of events Fictitious events
World Fictitious world
Sign In